รถรับจ้าง – งานย้ายหอ ย้ายคอนโด ต้นทาง:บางเสาธง – ปลายทาง:บางเมือง