ประเภทรถที่ให้บริการ

ประเภทรถ ที่ให้บริการ

รถกระบะตู้ทึบ

หจก. จี.ที.ทรานสปอร์ต เรามีรถกระบะตู้ทึบไว้คอยให้บริการท่านในการขนส่งสินค้า วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งสิ่งของต่างๆ ตามที่ลูกค้าว่าจ้าง ข้อดีของกระบะตู้ทึบ คือ ปกป้องสินค้าจากฝน ฝุ่น ลม ปกป้องสินค้าจากการปลิว กระเด็น หรือ เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า หากใช้บริการกระบะ ตู้ทึบ สินค้าของท่านนั้นจะปลอดภัย และไม่เกิดการเสียหายระหว่างขนส่งอย่างแน่นอน

รถกระบะคอก

หจก. จี.ที.ทรานสปอร์ต เรามีรถกระบะคอก ไว้คอยให้บริการท่าน ขนส่งสิ่งของ สินค้า ที่มีความสูงหรือความยาวเกินกว่าที่จะใช้บริการรถกระบะตู้ทึบได้ เช่น ขนส่งสินค้าจำพวกอุปกรณ์ก่อสร้างที่ความยาวมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปหรือสูงมากกว่า 3 เมตรเป็นต้นไปนั่นเอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการขนส่งสินค้าที่เรา จัดเตรียมไว้คอยให้บริการท่าน

รถหกล้อใหญ่

หจก. จี.ที.ทรานสปอร์ต เรามีรถ 6 ล้อขนาดใหญ่ ไว้คอยให้บริการท่าน กรณีที่การใช้บริการขนส่งของท่านในครั้งนั้น มีของหรือสินค้าที่ต้องการขนส่งเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่รถกระบะตู้ทึบ 1 คันจะสามารถขนส่งได้ หรือท่านต้องการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆให้เสร็จภายในรอบเดียว ท่านก็สามารถเลือกใช้บริการรถ 6 ล้อใหญ่ของเราได้

รถหกล้อเล็ก

หจก. จี.ที.ทรานสปอร์ต เรามีรถหกล้อเล็กไว้คอยให้บริการท่าน ถือเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียกใช้บริการขนส่ง สำหรับรถหกล้อเล็กนั้นจะสามารถขนส่งของหรือขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากกว่ารถกระบะตู้ทึบหรือรถคอก ขึ้นมาอีก 1 Step ซึ่งการขนส่งบางครั้งถ้ากระโดไปใช้ รถหกล้อใหญ่เลยนั้นอาจจะเกินกว่าความจำเป็น เพื่อให้การขนส่งสินค้าหรือขนส่งของ ของลูกค้าในครั้งนั้นๆ เหมาะสมกับค่าบริการมากที่สุด เราจึงเตรียมรถหกล้อเล็กไว้อีกหนึ่งทางเลือก