จัดส่งสินค้าโรงงาน | ต้นทาง:สมุทรปราการ – ปลายทาง:นครปฐม