จัดส่งสินค้างานจัดตั้งบูธ จากศรีนครินทร์ไปพระรามสี่