ปิดงานรถ6ล้อเรียบร้อยค่ะ ขนส่งตุ๊กตาจำนวน35ถุงขึ้นขนส่งย่านพุทธมณฑล ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการค่ะ ต้นทาง : ศรีด่าน ปลายทาง : พุทธมณฑล

ปิดงานรถ6ล้อเรียบร้อยค่ะ
ขนส่งตุ๊กตาจำนวน35ถุงขึ้นขนส่งย่านพุทธมณฑล
ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการค่ะ
ต้นทาง : ศรีด่าน
ปลา
ยทาง : พุทธมณฑล